31 Aralık 2012 Pazartesi

Borca İtiraz Dilekçe Örneği 2


Borca İtiraz Dilekçe Örneği 2
Icra takibine ve Borca itiraz dilekçesi örneği
Önemli not: Haksız ve nedensiz yere borca itiraz etmek asıl alacak üzerinden %40 oranına kadar tazminat ödemenize neden olabilir. Tarafınıza tebliğ olan ödeme emrinde bu husus yazılıdır.
SİVAS 1. iCRA MÜDÜRLÜĞÜ ‘NE
Dosya No          : 2011- 233
Dilekçe konusu  : Borca itiraz dilekçesi
İtirazlarım           : Ödeme emrini 25.08.2011 tarihinde aldım, süresinde itiraz ediyorum. Borcun anparasına bir itirazım yoktur ABC mağazasıyla yaptığım kredili ve taksitli satış sözleşmesi gereğince alışveriş yaptım ve maddi imkansızlıklarım deneniyle ödeyemedim. Borcumu en kısa zamanda ödeyeceğim. Ancak geç ödeme halinde uygulanacak faiz yıllık %50 olarak belirlenmiş olmasına rağmen ödeme emrinde %75 faiz istenmiş olup, 550 YTL tutarındaki hesaplanmış faiz de 800 YTL olmalıydı. Fazladan istenmiş olan 500 YTL ye itiraz ediyorum.
İtitazımın kabulü ile takibin itiraz ettiğim 500 YTL açısında durdurulmasını arz ve talep ederim.
Hamza
Eki: Nüfus Cüzdanı fotokopisi                                                   (imza)


  • borca itiraz dilekçesi örneği
  • sgk itiraz dilekçesi örneği
  • borca itiraz dilekçesi
  • sgk ödeme emrine itiraz dilekçe örneği
  • sgk ıtıraz dılekcesı
  • sgk itiraz dilekçe örnekleri
  • sgk itiraz dilekçe örnegi
  • borca itiraz dilekçe örneği
  • borca itiraz dilekçe örnekleri
  • sgk ödeme emrine itiraz dilekçesi örneği

Borçtan Kurtulma Davası Dilekçe Örneği


…… MAHKEMESİ’NE
DAVACI                               : Ayşegül  ARASLI
VEKİLİ                                 : İdris TEMİZ
DAVALI                               :
KONU                                   : Borçtan Kurtulma Davası.
AÇIKLAMALAR                       :
1.    Davacı müvekkilim aleyhine Davalı tarafından … İcra Müdürlüğünün …/… E. Sayılı dosyası ile ilamsız icra takibi yapılmıştır. Takibin dayanağı …/…/… tarihli senettir.
2.    Müvekkilim tarafından takip dayanağı senet altındaki imzanın kendisine ait olmaması nedeni ile itirazda bulunulmuştur.
3.    Davalının yaptığı itirazın kaldırılması talebi … İcra Tetkik Mahkemesi tarafından kabul edilmiş ve takibe yapılan itirazın geçici olarak kaldırılmasına ve takibin devamına karar verilmiştir.
4.    Müvekkilimin davalı alacaklıya borcu bulunmamaktadır. Söz konusu senetteki imza müvekkilimize ait değildir. Bu nedenle huzurunuzda borçtan kurtulma davasını açma zorunluluğu hasıl olmuştur.
YASAL NEDENLER         : İİK. ve ilgili mevzuat.
HUKUKİ DELİLLER          : İcra Dosyası, Bilirkişi incelemesi, her türlü yasal kanıtlar.
SONUÇ VE TALEP         : Yukarıda açıklanan nedenlerle takip konusu borcun müvekkilime ait olmadığına,  yargılama giderlerinin ve avukatlık vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla talep ederiz. …/…/…
Davacı Vekili
Av.

Davadan Feragat Dilekçe Örneği


…  MAHKEMESİNE
DAVACI                                           :
VEKİLİ                                             :
DAVALI                                            :
KONU                                               : Davadan Feragat talebi.
AÇIKLAMA                                       :
Müvekkilim  …/…/… tarihinde vefat eden miras bırakanın terekesine karşı açmış olduğu ‘Tenkis Davası’ndan kendi özgür iradesi ile feragat etmiş olup, bu nedenle taleplerimizden ve davadan vazgeçmekteyiz
YASAL NEDENLER                    : 1086 S. K. m. 91 ve ilgili hukuki mevzuat.
SONUÇ VE TALEP                     : Yukarda açıkladığımız nedenlerle davacı müvekkilimin davadan feragat istemi yönünde karar verilmesini saygıyla vekaleten talep ederim.  …/…/…
Davacı Vekili
Av. Burak İmal

Dilekçe Nasıl Yazılmalı ?

Dilekçe, herhangi bir türde isteği yada şikayetlerinizi bildirmek, resmi veya resmi olmayan özel kuruluşlara tüzel olarak yazılan imzası bulunan temel başvuru yazılarıdır. Türk anayasalarına göre isteyen bütün türk vatandaşları resmi olan kurum ve kuruluşlara dilekçe yazma hakkına sahiptir. Bir insanın dilekçe yazması ya da internetten dilekçe örneği araması çok olası bir durumdur ki bizlerde bunun için en geçerli ve güncel dilekçe örneklerini burada yayınlıyoruz.
Temel olarak dilekçe yazmanın basit kurallarını aşağıda bulabilirsiniz.
Dilekçe nasıl yazılır?
1.   Dilekçe yazarken beyaz A4 kullanabilirsiniz, kesinlikle kağıdın arka yüzüne herhangi bir yazı yazamazsınız, gerekli durumlarda ikinci bir kağıt kullanın ve birinci kağıtta dilekçenin iki veya daha fazla sayfadan oluştuğunu belirtin .
2.   İstediğiniz dilekçeyi bilgisayarda ve daktiloda yazabilirsiniz, eğer elle yazacaksanız tükenmez veya dolma kalem kullanın, mürekkep renkleri mavi veya siyah olabilir, başka renkleri kullanamazsınız.
3.   Dilekçeyi yazdığınız kişi veya hangi kurum ise ona hitap ettiğinizi belirtin.
Dilekçe Örneği Nasıl Olur?
Dilekçeyi yazmadan önce temel yerleşim kurallarını bilmek gerekir, aslında bu basit olan kuralları tam olarak anlayabilirseniz, istediğiniz makama kuruluşa hiç düşünmeden çekinmeden çok rahat bir şekilde dilekçe yazabilirsiniz.
Dilekçe temeli nasıl olur?
Sırasıyla; TARİH, MAKAM ADI, KONUNUN METNİ, İMZA, DİLEKÇEYİ YAZANIN ADI  ve DİLEKÇEYİ YAZANIN ADRESİ.
Tarih sol tarafa, makamın adı ortaya, konun metni en az bir pragraf, imza sağ alt köşeye ve altına adınızı ve adresinizi yazmak kalıyor…