31 Aralık 2012 Pazartesi

Davadan Feragat Dilekçe Örneği


…  MAHKEMESİNE
DAVACI                                           :
VEKİLİ                                             :
DAVALI                                            :
KONU                                               : Davadan Feragat talebi.
AÇIKLAMA                                       :
Müvekkilim  …/…/… tarihinde vefat eden miras bırakanın terekesine karşı açmış olduğu ‘Tenkis Davası’ndan kendi özgür iradesi ile feragat etmiş olup, bu nedenle taleplerimizden ve davadan vazgeçmekteyiz
YASAL NEDENLER                    : 1086 S. K. m. 91 ve ilgili hukuki mevzuat.
SONUÇ VE TALEP                     : Yukarda açıkladığımız nedenlerle davacı müvekkilimin davadan feragat istemi yönünde karar verilmesini saygıyla vekaleten talep ederim.  …/…/…
Davacı Vekili
Av. Burak İmal

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder